Wat we doen?

Exclusieve Service

We bieden alle soorten constructies aan en we zijn blij om unieke taken op te lossen.

We gaan uitdagingen niet uit de weg, we brengen ze tot een goed einde.

Prijs

Staalbouw vergt een nauwkeurige voorbereiding maar die vertaalt zich in een grote inkorting van de bouwtijd. de arbeidsuren worden drastisch ingekort met een forse prijsreductie tot gevolg vergeleken met een traditionele bouw. 

Bovendien hoeft geen rekening te worden gehouden met droogtijden zodat weersonafhankelijk kan worden gewerkt en de planning steeds kan worden gerespecteerd.

De bouwconstructie op zich is veel lichter dan een traditionele bouw hetgeen de fundering stukken goedkoper en technisch eenvoudiger maakt.

Ecologisch

Staal is 100% recycleerbaar. Uit zes afgedankte wagens kan een nieuwbouw staalconstructie worden gezet van 200m2.

Zowel tijdens de productie als tijdens de opbouw wordt weinig afval gemaakt.

De aanvoer van materialen daalt drastisch en de bouwtijd is gevoelig korter zodat minder energie wordt verbruikt en het werf -en vrachtverkeer sterk wordt verminderd.

Duurzaamheid

Staal is zeer duurzaam.

Zo heeft het geen last van organische diertjes en neemt het geen vocht op die rot in de hand werkt.

De EPB-waarde blijft gehandhaafd gezien de wanden van de staalskeletbouw geïsoleerd wordt zowel vanbinnen als vanbuiten. Bij traditionele bouw wordt de luchtdichtheid mede gecreëerd door de pleisterwerken, die na enige tijd scheurtjes vertonen en waardoor, na verloop van tijd, de EPB-waarde ongunstig evolueert.

Constructies in staal

Steel, the warmth of your dreamhome.
Daar weten we alles van.
Goede voorbereiding, duidelijke afspraken qua plaatsingstermijnen en een afwerking volgens de inzichten van de klant.

Grotere projecten

Appartementsgebouwen kunnen opgetrokken worden tot acht verdepingen hoog. Gezien de dunnere wanden, wordt een grotere woonoppervlakte gegenereerd per wooneenheid.

Renovatie en uitbreiding

Gezien het geringe gewicht van staalskeletbouw, kan er een verdieping gebouwd worden op een bestaand pand, in de meeste gevallen zonder dat dit kostelijke ingrepen vergt qua fundatie of stabiliteit.

Ontwikkeling

Via opstalovereenkomsten of andere gelijkaardige constructies, kunnen we het rendement van percelen of bestaande gebouwen, van gelijk welke oppervlakte, optimaliseren.

Architectuur

Door de vele mogelijkheden van staalskeletbouw, die grote overspanningen toelaat kunnen merkwaardige bouwwerken worden opgetrokken die architecturaal de aandacht trekken.De visie van uw architect zullen wij graag invullen

Vakmanschap

Steel

Uw en onze ideeën en visies zetten we om in werkelijkheid.